Werkveld

Pelle Advies in Vastgoed adviseert als een eenmanszaak over vastgoed, vastgoedeconomie en bouwkunde. U kunt bij mij terecht voor advies over- en projectmanagement van de exploitatie van vastgoed, investeringsadvies voor aan- en verkoop van vastgoed, rendementsberekeningen, herontwikkeling, marktpositionering, en vastgoedbeheer.

Pelle Advies heeft kennis van de waardering van vastgoed, in de commerciële en (semi-)publieke sector en combineert bouwkundige en financiële kennis.  Pelle Advies biedt inhoudelijk onderbouwd advies op het gebied van vastgoed- en planeconomie.

Financieel-economisch Advies

Rendementsadvies - Rendementsadvies van uw vastgoed middels onderbouwde bedrijfswaarde- of netto contante waardemethodiek en/of BAR/NAR berekening.

CashflowanalyseAnalyse en advies van inkomsten en uitgaven van vastgoedobjecten en portefeuilles.

Bedrijfswaardeberekening – de berekening van de bedrijfswaarde van commercieel en maatschappelijk vastgoed.

Grond- en vastgoedexploitaties - De second opinion op-, de opzet of optimalisatie van grond- en vastgoedexploitaties (exploitatieplan). 

Kostprijsdekkende huurberekening – Advies en berekening van gangbare kostprijsdekkende huurberekeningen conform de wet Markt en Overheid, in relatie tot marktconforme huren en/of het staande huurprijsbeleid.

Projectcalculatie – Kostenraming van investeringskosten en baten van initiatieffase tot en met uitvoeringsfase, grond- en vastgoedexploitatie

Kostenoptimalisatie vastgoedportefeuilleAnalyse van en advies over de exploitatiekosten van de vastgoedportefeuille – benchmarking ten opzichte van referenties.

Portefeuille waarderingBepaling van huidige en toekomstige waarden van vastgoedobjecten en portefeuilles, ter verantwoording, verslaglegging en (des)investering.

Strategisch Advies

Strategisch portefeuille adviesBeschouwing van de vastgoedportefeuille met advies over optimalisering en optimale samenstelling.

Financieel-ruimtelijke advies stedelijke ontwikkelingVan quick-scan tot exploitatiemodel van ruimtelijke plannen.

ContractmanagementAdvies over en implementatie van contractmanagement onroerend goed en digitalisering van contractmanagement.

Inkomstenmaximalisatie vastgoedportefeuilleDe inventarisatie van optimale huurinkomsten van de portefeuille, afgezet tegen de huidige huurinkomsten. Analyse in implementatie van (achterstallige) contractindexering.

Interim Management

Interim management voor de bovenstaande werkgebieden.